Ve středu 7.6.2023 proběhlo šerpování žáků deváté třídy. Počasí nám nakonec naštěstí přálo a tak se vše odehrálo před budovou naší školy. Po slavnostním nástupu nás zástupci třídy Alena J. a Martin T. seznámili s tím, co jim za těch devět let utkvělo nejvíce v paměti a jak sami cítí poslední rok školy.

Po projevu paní ředitelky došlo k vlastnímu šerpování a předání pamětního listu, zároveň jsme se o každém z nich něco dozvěděli –kde bude pokračovat ve studiu, jaké jsou jeho koníčky, co hezkého o něm spolužáci napsali. Následoval projev paní starostky a třídního učitele.

Každému učiteli pak předali květinu a na úplný závěr nás pozvali k ochutnání dortu i dalších dobrot, které připravili jejich rodiče.

Děkujeme a přejeme všem úspěšné pokračování ve studiu na střední škole.

Mgr. Zdeněk Cudlín

ŠERPOVÁNÍ ŽÁKŮ DEVÁTÉ TŘÍDY