Ve dnech 3. – 6. 10. 2022 na I. stupni proběhl projekt „ Výroba malých loutek“. Tato akce proběhla v II., III., IV. a V. třídě.  K nám na školu dorazil tým profesionálních výrobců loutek, který každý den provedl jednotlivou třídu výrobou loutek od návrhu až po realizaci. V první části dne děti nahlédly formou obrázků a zajímavého povídání do historie loutkových divadel a loutek samotných. Následovala přímá výroba vlastních loutek dle představy či předlohy, kterou děti měly. Každý žák si ošatil svou vlastní loutku za pomoci naší vzácné návštěvy a u menších dětí i kolektivu učitelů. Den končil divadelním představením, kdy si skupinky dětí vymyslely příběh a ten svým spolužákům s vyrobenými loutkami předvedly. Tato kreativní akce byla jak pro děti, tak pro nás, velmi inspirativní a loutky budeme ještě nějaký čas využívat k rozvoji prezentačních a rétorických dovedností našich žáčků.

Moc děkujeme panu Truhlářovi.

Za pedagogy I. stupně Mgr. Lenka Perničková

Projektový den: Výroba malých loutek